DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ - Tư vấn kế toán MIỄN PHÍ ONLINE - 0988 864 779

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế tiệu thụ đặc biệt.

Doanh nghiệp của bạn đã nhận được thông báo của cán bộ thuế chuẩn bị hồ sơ sắp tới sẽ quyết toán. Bạn là chủ doanh nghiệp đang phân vân không biết sổ sách kế toán của mình qua các năm, qua nhiều kế toán làm có chuẩn theo quy định không, mình sẽ mất bao nhiêu tiền cho cuộc quyết toán thuế này.

Khách hàng hãy liên hệ cho chúng tôi:
DỊCH VỤ KẾ TOÁN 247 – ĐƠN VỊ CHUYÊN NGHIỆP QUYẾT TOÁN THUẾ
Hotline:0988 864 779
Hotmail: thuybtt09@gmail.com.
Chúng tôi sẽ thay mặt kế toán chuẩn bị hồ sơ, quyết toán thuế cho công ty của các bạn, với chi phí thấp nhất mà bạn hài lòng nhất.

Khi sử dụng dịch vụ quyết toán thuế các bạn sẽ được Dịch vụ kế toán 247 xử lý 100% các nghiệp vụ và tình huống như sau:

- Rà soát lại 100% hoá đơn, chứng từ;
- Kiểm tra đối chiếu hoá đơn đầu ra đầu vào với tờ khai thuế; điều chỉnh khi có sai sót; hoàn thiện khi thiếu hồ sơ;
- Kiểm tra, sửa chữa, bổ sung bảng lương, bảng chấm công, hợp đồng lao động; quyết định lương;
- Kiểm tra tổng hợp xuất nhập tồn hàng hoá, NVL, cân đối xuất NVL theo từng công trình, đơn hàng,.
- Hoàn thiện hồ sơ chi phí theo đúng quy định hiện hành;
- Tư vấn cho Doanh nghiệp tăng chi phí đúng quy định;
- Cân đối doanh thu – chi phí; chốt con số lợi nhuận,tiền thuế phải nộp; sửa đổi lại BCTC khi cần thiết.
- Các vấn đề khi quyết toán thuế;
- Chuẩn bị các file hồ sơ làm việc cho đoàn quyết toán;
- Cùng doanh nghiệp giải trình khi quyết toán thuế.

Nếu số sách kế toán bên bạn chưa có, cần phải hoàn thiện lại nhiều, thì chúng tôi có dịch vụ làm lại sổ sách kế toán để quyết toán thuế.

Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Khách hàng sẽ được báo cáo con số thuế phải nộp khi quyết toán, các vấn đề chúng tôi đã hoàn thiện, xử lý không bị bóc tách khi quyết toán; các vấn đề có khả năng đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu giải trình.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ CHÚNG TÔI BÁO GIÁ DỊCH VỤ NGAY CHO BẠN.
Website: https://webketoanthue.com.
Facebook: wwww.facebook.com/dichvuquyettoanthue.
Hotline: 0988 864 779